кафедра патоморфології

Додаткові відомості

 Ковріжко Н.М. з 1974р. працювала на посаді завідувачки кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інститутуЗакінчила Харківський медичний інститут в 1944р. З 1944р. по 1947р. - аспірант кафедри патологічної анатомії Київського медінституту. З 1947р. по 1969р. -ассистент цієї ж кафедри, а з 1969рпо 1974р. - доцент. У 1948г. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук з теми: "Вікова гістоморфологія внутрішньониркових артерій і клубочків", а в 1970г. - докторську дисертацію: «Зміни в хромафінній системі у зв'язку з віком» (морфологічні і гістохімічні дослідження). У 1975г. затверджена у вченому званні професора кафедри патологічної анатомії. Автор більше 70 наукових робіт, присвячених в основному проблемі норми і патології адреналової системи людини і тварин .

Завідуючка кафедри з 1974 по 1984р.р.

Ковріжко Неоніла Мартинівна

 (1922-1998),