кафедра патоморфології

Додаткові відомості

Даниленко Анатолій Іванович (1937р) завідував кафедрою патологічної анатомії з 1984р. по 2006г. Закінчив з відзнакою Одеський медичний інститут в 1961р. По 1963р. - прозектор Бєлгород-Дністровської міської лікарні (Одеська область). У 1963-1976рр. - асистент кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту, з 1976р. по 1984рг. - доцент тієї ж кафедри. У 1986-1988рр. - декан лікувального факультету. У 1969г. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук з теми: "Патоморфология и гистохимия последа при позднем токсикозе беременных". У 1985р. захистив докторську дисертацію з теми :"Плод и послед при многоплодной беременности". У 1987г. писвоєно вчене звання професора  кафедри патологічної анатомії. Автор більше 305 наукових робіт, 3 монографій, 2 навчальних посібників. Пройшов удосконалення з патологічної анатомії в США. Основні напрямки його наукової діяльності: 1. Вивчення морфогенезу фетоплацентарной недостатності; 2. Вивчення морфогенезу пристосовних і компенсаторних процесів плаценти при різній акушерській патології; 3. Етіологія, морфогенез вроджених вад розвитку. Проф. ДаниленкоА.І. висококваліфікований клінічний патоморфолог, відомий вчений в області пре- і перинатальної патології. . Під його керівництвом підготовлені і захищені 2 кандидатські дисертаціі і 1 докторська. З 1985г. є головою Одеського обласного товариства патологоанатомів, член Правління республіканського товариства патологоанатомівУ 1996 році обраний дійсним членом Міжнародної Академії патології.

Завідувач кафедри з 1984 по 2006 р.р.

Даниленко Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор