ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра патоморфології

Додаткові відомості

. Євген Олександрович Успенський (1901-1977рр.) завідував кафедрою з 1956г. по 1973г.Є. О. Успенській закінчив медичний факультет Московського університету в 1926р. До 1939р. працював лікарем в різних установах Тамбовської області, м. Ленінграда. У 1940-1941рр. Удосконалював свої знання на кафедрі патологічної анатомії Військовомедичної академії в м. Ленінграді. У 1941-1942рр. служив помічником начальника патологоанатомічної лабораторії на Ленінградському фронті. З 1954р. по 1956р. - старший науковий співробітник Інституту експериментальної медицини в м. Ленінграді. У 1935р. йому присуджений ступінь кандидата медичних наук. У 1952р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук на тему: "О метастазах рака в нервной системе". У 1957р. затверджений у вченому званні професора по кафедрі патологічної анатомії.  Є. О. Успенський автор крупних наукових робіт, трьох монографій. Наукова діяльність Е.А.Успенського і колективу кафедри були присвячені в основному проблемам патології нервової системи, морфогенезу атеросклероза і географічній патології.

Завідувач кафедри з 1956 по 1973 р.р.

Успенський Євген Олександрович

 (1901-1977 р.р.),