ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра патоморфології

 Додаткові відомості

 Хаютін Д.М. з 1924р. працював за сумісництвом в прозектурі Одеської обласної клінічної лікарні. У 1936р. Д.М.Хаютін отримав ступінь доктора медичних наук, затверджений доцентом, а незабаром професором організованої їм другої кафедри патанатомії на базі обласної лікарні. У 1945р. переведений в посаду завідувача на основну кафедру, друга база стала філіалом.  Більше 60 наукових робіт з області онкології, прозекторськой служби належали Д.М.Хаютіну

. З 1944р. по 1949р. на кафедрі було виконано 7 наукових робіт і захищено 3 кандидатські дисертації. За роки роботи Д.М.Хаютін значно поповнив музей, який до війни налічував близько 4000 макропрепаратів. Окрім  основного музею, кафедра мала ще один кафедральний музей, розташований в приміщенні патологоанатомічного відділення обласної лікарні і налічував близько 2000 макропрепаратів

Професор, завідувач кафедри  з 1945р. по 1953р.

Давид Мойсейович Хаютін (1896-1957 гг),