ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра патоморфології

Додаткові відомості

Тізенгаузен М.М. з 1919 р. призначений завідувачем кафедри, на цій посаді вчений  пробув до 1944 р. М.М.Тізенгаузен народився в м. Ризі, середню освіту здобув в Новгородській класичній гімназії. З 1897 р. навчався на медичному факультеті Московського університету і в 1902 р. з відзнакою його закінчив. З того часу вся його наукова і викладатська діяльність пов'язана з  м. Одесою. У 1902 р. - помічник прозектора при кафедрі патологічної анатомії медичного факультету Новоросійського університету, в 1910 р. - штатний прозектор, а потім приват-доцент. Тізенгаузен М.М. в 1912 р. був обраний завідувачем  кафедри патологічної анатомії Одеських вищих жіночих курсів, на цій посаді перебував до 1922 р. коли курси були об'єднані з медичним інститутом. У 1910 р. захистив дисертацію на ступінь доктора медицини: "К вопросу об этиологии опухолей». У 1914 р. направлений до Німеччини для удосконалення професійних знань. Очолював ряд наукових товариств: з 1925 р. - Одеське товариство ендокринологів, з 1926 р. - Одеське відділення Українського товариства патологів, з 1920 р. - член ради Одеського епідеміологічного товариства. Значна частина наукових досліджень М.М.Тізенгаузена присвячена основному і найважчому відділу патології - пухлинам, його роботи в цьому напрямі з'явилися цінним внеском в онкологічну науку. Крім того, в його наукових роботах знайшли місце дослідження з патологічної морфології багатьох інфекційних захворювань (чума, грип, висипний тиф і ін.). М.М.Тізенгаузен значно розширив цінну колекцію музею кафедри, доповнивши її мікропрепаратами патології нервової системи і статевих органів (понад 1000). Всі препарати були забезпечені малюнками, виконаними їм особисто. Особлива колекція мікропрепаратів була виготовлена з музейних макропрепаратів. Д.П.Кишенській і М.М.Тізенгаузен - творці школи Одеських патоморфологов.

Завідувач кафедри  1919-1944 р.р.

Тізенгаузен Михайло Михайлович

(1877-1944 гг).